Roman
HR PL

Wolne terminy

Cennik

OGÓLNE WARUNKI REZERWACJI ORAZ WYNAJMOWANIA APARTAMENTÓW

Szanowni Państwo!
Dokładamy wszelkich starań, żeby każda z osób goszczących w naszych apartamentach była zadowolona oferowaną przez nas usługą.
W związku z tym uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi "Ogólnymi warunkami rezerwacji oraz korzystania z apartamentów".

Rezerwacja
1. Zgłoszenia rezerwacji apartamentu można dokonać:
- drogą elektroniczną wysyłając e-mail pod adres info@roman.hr
- telefonicznie pod numerem: 00385 (0)98 17 111 91 - Magdalena.

2. Po dokonaniu rezerwacji telefonicznej lub elektronicznej otrzymają Państwo dokument "Rezerwacja wstępna" zawierający termin wynajmu apartamentu, numer konta naszej firmy, koszt całego pobytu, wysokość zadatku do wpłacenia (koszt przelewu pokrywa wpłacający), termin zapłaty zadatku oraz pozostałej do zapłaty kwoty za wynajem apartamentu oraz opłaty klimatycznej za pobyt.
"Rezerwacja wstępna" zostanie zmieniona na "Rezerwację potwierdzoną" po zaksięgowaniu wymaganej zaliczki na koncie bankowym naszej firmy.

Pobyt
1. Pobyt w apartamencie rozpoczyna się pierwszego dnia pobytu o godz. 15:00, a kończy ostatniego dnia pobytu o godz. 10:00.

2. Gość, który przewiduje przyjazd do apartamentu po godz. 20:00 zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania nas o tym telefonicznie pod numer: 00385 (0)98 17 111 91.

3. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do 7:00.

Zwrot wpłaconych kwot
1. W przypadku pisemnej rezygnacji z pobytu w apartamencie wcześniej niż 21 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu zwracamy 100% wpłaconej zaliczki minus koszt przelewu na podane konto.

2. W przypadku pismenej rezygnacji na 8-21 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu zwracamy 60% wpłaconej zaliczki minus koszt przelewu na podane konto.

3. W przypadku pismenje rezygnacji na 7 dni lub mniej przed terminem rozpoczęcia pobytu nie zwracamy wpłaconej zaliczki.

4. Nie zwracamy pieniędzy za zarezerwowane, a niewykorzystane dni pobytu w naszych apartamencie.

Informacje dodatkowe
1. Do czynności meldunkowych klienci zobowiązani są okazać ważny dokument tożsamości, a samo uregulowanie kwestii meldunkowych powinno nastąpić w dniu przyjazdu na miejsce (w sprawie szczegółów prosimy zadzwonić pod nr tel. 00385 (0)98 17 111 91).

2. Każdy apartament przeznaczony jest dla maksymalnie 5 (pięciu) osób.

3. Z apartamentu oraz oferowanych przez nas usług dodatkowych mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby, które zostały zgłoszone w "Rezerwacji potwierdzonej" i które Roman sp. z o.o. zgłosiła do właściwych instytucji chorwackich, prowadzących ewidencję turystów.

4. W przypadku, gdy klient/-ci nie będzie/-ą przestrzegał/-li ustalenia odnoszącego się do liczby osób korzystających z apartamentu/-ów, firma Roman sp. z o.o. zastrzega prawo do wypowiedzenia świadczenia usług ze skutkiem natychmiastowym oraz automatycznego zatrzymania całej kwoty zaliczki zwrotnej płatnej przy dokonywaniu czynności meldunkowych. W takim przypadku Roman sp. z o.o. nie zwraca kwoty za pobyt w apartamencie.

5. Palenie tytoniu w apartamencie jest zabronione. Za złamanie tego zakazu klient zostanie obciążony karą w wysokości 750 kun chorwackich (~100 EUR).

6. Osoba dokonująca rezerwacji apartamentu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody na osobie i/lub na mieniu spółki i/lub osobie trzeciej powstałe z winy osoby wynajmującej lub osoby/-ób przebywających w apartamencie.

7. Za szkody powstałe na osobie lub mieniu gości przebywających w apartamencie/-tach Roman sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych (każdy z gości jest ubezpieczony zgodnie z wymogami właściwych przepisów obowiązujących na terenie Chorwacji). Firma Roman sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu powstałe bez jej winy i/lub zatrudnionych w niej osób.

8. Dokonanie rezerwacji i wpłata zaliczki są równoznaczne z akceptacją niniejszych "Ogólnych warunków rezerwacji oraz korzystania z apartamentów".